2011-05-14

Active Directory och Windows 7? Måste man ha Windows 2008 AD?

Jag har faktiskt fått frågan av en hel massa olika personer om man måste uppgradera sitt AD till 2008 om man vill köra Windows 7 i miljön. Svaret är väl som vanligt "det beror på...", men det finns jättemycket bra info om vad man behöver tänka på. Denna bloggserie är ett utmärkt exempel: http://blogs.dirteam.com/blogs/sanderberkouwer/archive/2011/04/11/getting-your-active-directory-ready-for-windows-7-part-1.aspx http://blogs.dirteam.com/blogs/sanderberkouwer/archive/2011/02/08/getting-your-active-directory-ready-for-windows-7-part-2.aspx http://blogs.dirteam.com/blogs/sanderberkouwer/archive/2011/02/14/getting-your-active-directory-ready-for-windows-7-part-3.aspx http://blogs.dirteam.com/blogs/sanderberkouwer/archive/2011/02/14/getting-your-active-directory-ready-for-windows-7-part-4.aspx http://blogs.dirteam.com/blogs/sanderberkouwer/archive/2011/02/14/getting-your-active-directory-ready-for-windows-7-part-5.aspx - Posted using BlogPress from my iPad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...